Urban Board

Vereenvoudigd naamloze vennootschap met een kapitaal van 1000 euro

Hoofdkantoor: Plaats 8A, 2513 AE Den Haag, Nederland ;

E-mailadres : [email protected];

Algemene verkoopvoorwaarden van producten die worden verkocht op Urban Board

Datum voor het laatst bijgewerkt op 01/06/2018

De algemene voorwaarden van de verkoper bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van goederen en diensten door de verkoper aan de koper.

 

De "Klant" betekent de Kopers die hun bestelling hebben bevestigd en daarom een contractuele relatie met de Verkoper zijn aangegaan.

 

De producten en diensten worden in Nederland in de Nederlandse taal aangeboden en worden in beperkte hoeveelheden verkocht. Ze worden aangeboden aan gebruikers tot ze uitgeput zijn.

 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u een bestelling plaatst bij de verkoper. Door een bestelling te plaatsen, meldt de klant dat hij akkoord gaat met deze voorwaarden. 

Artikel 1 - Producten

"Producten" zijn allemaal goederen die door de Verkoper te koop worden aangeboden.

 

De door Verkoper aangeboden producten voldoen aan de geldende Nederlandse wetgeving en de in Nederland geldende normen.

 

De verkoper zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de fotografische afbeeldingen van de producten nauwkeurig de te koop aangeboden producten weergeven. Elk product gaat ook vergezeld van een nauwkeurige beschrijving om de belangrijkste kenmerken te kennen. In geval van een kennelijke fout tussen de kenmerken van het Product en de weergave ervan, kan de gebruiker het terugsturen en terugbetaling vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 hieronder.

 

De foto's die de producten illustreren, vormen geen contractueel document.

Artikel 2 - Prijs

 

1.1.           Overzicht

De prijzen van de producten worden vermeld in euro's inclusief alle belastingen (inclusief eco-deelname) exclusief deelname aan verwerkings- en verzendkosten, het in rekening gebrachte bedrag zal worden aangegeven tijdens de laatste validatie van de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van de registratie van de bestelling.

 

In het geval van promotie door de prijzen, stemt de Verkoper ermee in om de promotieprijs toe te passen op elke bestelling geplaatst tijdens de promotieperiode.

 

De producten blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige prijs ervan is geïncasseerd.

 

2.2. Levering aan de Europese Unie.

 

Het bedrag van de bestelling van de klant wordt berekend inclusief alle belastingen. De toegepaste belasting komt overeen met de belasting over de toegevoegde waarde die van kracht is op het grondgebied van de aflevering van de bestelling.

 

2.3. Levering naar de bestemming buiten de Europese Unie

Het bedrag van de bestelling wordt berekend exclusief belastingen op de factuur en op de bestelling van de klant. In dit geval kan de bestelling onderworpen zijn aan douanerechten en belastingen die worden geheven wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. Deze zijn gerelateerd aan de levering van een artikel en vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn zijn verantwoordelijkheid.

 

De verkoper is niet verplicht om zijn klanten te informeren en te informeren over toepasselijke douanerechten en belastingen. Om ze te kennen, is het aan de klant om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten van het land van levering.

Artikel 3 - Beschikbaarheid van voorraden

 

Voor producten die niet zijn opgeslagen in de magazijnen van de verkoper, zijn aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij haar leveranciers. In deze context worden aanwijzingen over de beschikbaarheid van de Producten verstrekt aan de Klant op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Deze informatie komt rechtstreeks van leveranciers van leveranciers, fouten of wijzigingen kunnen bij uitzondering voorkomen.

In geval van onbeschikbaarheid van een Product na het plaatsen van de bestelling, zal de Klant per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld van de levering van een gedeeltelijke bestelling of de annulering van zijn bestelling. De Verkoper kan contact opnemen met de Klant om een ruil voor te stellen. Bij gebrek aan wederzijdse overeenstemming over een productuitwisseling, krijgt de klant de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van zijn bestelling binnen uiterlijk veertien (14) dagen nadat hij op de hoogte is gesteld van de annulering van zijn bestelling. . Elke terugbetaling zal plaatsvinden op basis van het betaalmiddel dat de klant tijdens zijn aankoop gebruikt (voucher, creditcard).

Artikel 4 - Algemene voorwaarden

De klant verklaart deze algemene verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben alvorens de bestelling te plaatsen.

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 121-11 van de Consumentenwet, heeft de verkoper de mogelijkheid om de bestelling van een klant om legitieme reden te annuleren of te weigeren, met name in geval van een anomalie op de bestelbon, abnormaal gedrag en / of kwade trouw van de klant, weigering van betaling, late betaling voor eerdere bestellingen, het bestaan van een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling, frauduleus gebruik van de voucher en / of sponsorschapsysteem, of ongenoegen tegenover de werknemers van de verkoper.

 

De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om dergelijke onregelmatigheden tegen te houden, namelijk de uitsluiting van de gebruiker.

 

In overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende het online afsluiten van contracten, wordt het contract gesloten wanneer de klant op de knop klikt waarmee hij zijn bestelling kan bevestigen nadat hij de details ervan en in het bijzonder de totale prijs heeft bekeken en heeft gehad. mogelijkheid om mogelijke fouten te corrigeren.

 

Na toegang te hebben gekregen tot een eerste samenvatting van de vooraf geselecteerde items die aan de winkelwagen zijn toegevoegd en nadat alle gevraagde informatie is voltooid, kan de klant de bestelling definitief bevestigen. De validatie van de bestelling is daarom acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden. Tenzij het tegendeel is bewezen, vormen de door de verkoper geregistreerde gegevens een bewijs van alle transacties die door de verkoper en zijn klanten zijn verricht.

 

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in de Nederlandse taal en zal het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bevestiging die deze contractuele informatie bevat ten laatste op het moment van aflevering.

 

De producten blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige prijs ervan is geïncasseerd.

 

Bestellingen worden per e-mail bevestigd; een automatische e-mail wordt gegenereerd en verzonden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven.

 

De Verkoper gaat ermee akkoord om uw bestelling te accepteren in de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden. Hij zal zijn uiterste best doen om alle bestellingen te verwerken, en met name binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

Artikel 5 - Betaling

De prijs is volledig verschuldigd na bevestiging van de bestelling.

De betaling gebeurt online alleen met een creditcard. Geaccepteerde creditcards zijn: Visa / CC / Eurocard / Mastercard en American Express.

 

De account van de klant wordt gedebiteerd aan het einde van een maximale periode van 4 dagen na de datum van de bestelling en het zal worden beschouwd als effectief na bevestiging van de overeenkomst van de betalingscentra.

Artikel 6 - Levering

6.1. Overzicht

 

Levering betekent de overdracht van fysiek bezit of controle over het eigendom.

Gekochte producten worden in Nederland geleverd, tenzij anders vermeld op het productblad.

 

De producten worden afgeleverd op het adres dat is ingevoerd tijdens het bestelproces of bij het afhaalpunt van de klant (afhankelijk van de gekozen vervoerder).

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om zendingen te splitsen. Deelname aan de verwerkings- en bezorgkosten wordt slechts voor één zending in rekening gebracht.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om na bevestiging van de aankoop bij de klant de levertijd te verlengen tot 70 werkdagen in geval van sterke verkoop van een product.

 

De aangegeven leverdatum komt uiterlijk overeen met een leverdatum, behalve in het geval van een grote vraag naar een product dat 70 werkdagen kan bereiken. De levertijden van de Producten komen overeen met de verzendtijden plus de levertijd.

 
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering.

 

6.2.            Levering methode

De verkoper biedt verschillende bezorgmethoden, deze modi kunnen evolueren afhankelijk van de verkoop- en basketartikelen.

 

6.3.           Afwezigheid of vertraging van levering

 

In geval van retournering van het pakket in de gebouwen van de Verkoper vanwege een onmogelijkheid om het pakket af te leveren (tijd overschreden exemplaar, adres van de verkeerde ontvanger, enz.), Wordt de Klant automatisch per post op de hoogte gebracht. Zonder nieuws van hem binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling te annuleren. De verzendkosten worden niet terugbetaald.

In geval van vertraging of afwezigheid van het Product, kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice van de Verkoper:

 

-       Via de telefoon: het nummer dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. 

6.4.            Risico overdracht

 

De producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van hun prijs, maar de klant wordt verantwoordelijk zodra de materiële levering aan de vervoerder, de materiële overdracht van het te leveren product met risico-overdracht plaatsvindt.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1 Perimeter

Met betrekking tot de goederen en / of diensten die door de Verkoper op de markt worden gebracht, en met uitzondering van de hieronder vermelde uitzonderingen, de consument, de natuurlijke consument van de Consument, die een bestelling sluit bij de Verkoper door te handelen voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn bedrijf commercieel, industrieel, ambachtelijk of liberaal) heeft het recht om hun product (en) en / of dienst (en) gedurende veertien volle dagen na de datum van levering ervan terug te trekken en terug te , in overeenstemming met de bepalingen van artikel L 221-18 van de consumentenwet.

 

De Consument Cliënt kan, binnen veertien dagen na de levering van zijn bestelling of het sluiten van de overeenkomst tot verlening van diensten, en betreffende de producten waarop het herroepingsrecht betrekking heeft, dit recht uitoefenen zonder zichzelf te verantwoorden door hun voornemen kenbaar te maken. van intrekking aan de verkoper.

 

Aan de andere kant kunnen bepaalde producten en diensten die worden genoemd in artikel L 221-28 van de Franse consumentencode geen voorwerp zijn van een herroepingsrecht door de consument, aangezien de producten of diensten in kwestie in vóór de afsluiting van de verkoop als zodanig aan de consument:

 

Deze omvatten:

-       het verrichten van diensten volledig uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de Klant en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht;
Dus in het kader van de levering van diensten , de Klant die om volledige uitvoering verzoekt vóór het einde van de wettelijke periode van herroeping, erkent uitdrukkelijk afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

-       de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich waarschijnlijk tijdens de herroepingstermijn zal voordoen;

-       de levering van goederen volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd;

-       de levering van goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen;

-       de levering van goederen die na de levering door de consument zijn verzegeld en die niet kunnen worden teruggezonden om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid;

-       de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen;

-       levering van alcoholhoudende dranken waarvan de levering wordt uitgesteld na dertig dagen en waarvan de waarde overeengekomen bij het sluiten van het contract afhankelijk is van fluctuatie in de markt buiten de controle van de professional;

-       de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de consument zijn ontzegeld;

-       de levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties;

-       het verstrekken van accommodatiediensten, anders dan residentiële accommodatie, goederenvervoersdiensten, autoverhuur, catering of recreatieve activiteiten die moeten worden verleend op een bepaalde datum of periode;

-       het verstrekken van digitale inhoud die niet is verstrekt op een fysieke drager waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht.

 

Evenzo kan de Klant zijn herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot de producten en diensten waarnaar wordt verwezen in artikel L221-2 van de Consumentenwet, meer in het bijzonder:

-       Contracten voor een toeristisch pakket in de zin van artikel L 211-2 van de toerismecode;

-       contracten voor passagiersvervoerdiensten;

-       Overeenkomsten met betrekking tot timesharingcontracten, langlopende vakantieproductcontracten en wederverkoop- en uitwisselingsovereenkomsten bedoeld in de artikelen L. 224-69 en L. 224-70]

7.2 Modaliteiten

 

7.2.1 Kennisgeving van intrekking

Voorafgaand aan het retourneren van een Product of het intrekken van een dienst, moet de Klant duidelijk en ondubbelzinnig zijn voornemen om zich terug te trekken aanmelden:

Per e-mail naar het adres dat wordt vermeld in de juridische kennisgeving,

 

7.2.2 Teruggave van producten

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, kan de Klant de Producten na ontvangst retourneren aan de Verkoper door de volgende modaliteiten te respecteren:

 

In overeenstemming met de bepalingen van Artikel L221-23 van de Consumentenwet moet de Klant zijn Product terugzenden uiterlijk veertien dagen na de mededeling van zijn beslissing tot intrekking.

 

De producten moeten absoluut correct worden teruggestuurd beschermd (verplicht in hun originele verpakking), in een perfecte staat van wederverkoop (niet beschadigd, bevuild of bevuild door de klant), vergezeld van eventuele accessoires (lader, gebruikershandleiding, plastic beschermend polystyreen).

 

De Producten mogen niet worden gebruikt in een mate die groter is dan nodig is om de aard, kenmerken en goede werking van het Product vast te stellen. Aldus mogen ze niet langer het merkteken dragen van langdurig gebruik buiten de tijd die nodig is voor hun montage of testen. Ze moeten in perfecte staat zijn voor wederverkoop en geschikt zijn voor nieuwe marketing.

 

 

Kan niet opnieuw worden afgehaald, alle pakketten waarvoor geen enkel element het mogelijk maakt om de afzender te identificeren (naam, voornaam, adres, bestelnummer).

 

 

7.2.3 Retour- en restitutiekosten

 

De kosten voor het terugzenden van de producten vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.


Het transport van de geretourneerde producten is de verantwoordelijkheid van de klant.

Ingeval het Product vanwege zijn aard (omvangrijk en / of zwaar of van hoge waarde) niet door de Post kan worden ondersteund, kan de Klant de service van een vervoerder van zijn keuze.

 

De uitoefening van het herroepingsrecht leidt ertoe dat de tijdens de bestelling betaalde bedragen zo spoedig mogelijk en uiterlijk veertien (14) dagen na de datum waarop de klant van dit recht gebruik heeft gemaakt, worden terugbetaald. De verkoper kan de terugbetaling echter uitstellen tot hij de goederen heeft ontvangen of totdat de klant het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, afhankelijk van welke datum het eerst valt. De terugbetaling vindt plaats via bankoverschrijving en / of voucher, afhankelijk van het gebruikte betaalmiddel bij online kopen.

 

De klant moet ervoor zorgen dat hij een bewijs van retourzending bijhoudt, dat wil zeggen een schriftelijke verklaring van een transport- of postdienstverlener waarin de afzender en de ontvanger van de retourzending worden vermeld, en het daadwerkelijk verzenden van de woning (en). In geval van niet-ontvangst van de retourzending door de Verkoper, kan het zijn dat hij de Klant om bewijs van verzending moet vragen.

 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht dient het pakket te worden gericht aan Verkoper Urban Board.nl

 

Het retourneren van alle bestelde Producten resulteert in een terugbetaling gelijk aan het totale bedrag dat de Klant op het moment van aankoop heeft betaald, dat wil zeggen de aankoopprijs van de bestelde Producten en de initiële bezorgkosten.

 

In het geval van retournering van de volledige bestelling, zal de verkoper de initiële bezorgkosten terugbetalen; met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkopere standaard leveringsmethode die door de Verkoper wordt voorgesteld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

De gedeeltelijke retournering van een deel van de bestelde Producten zal resulteren in de terugbetaling van het (de) Product (en) teruggezonden. De initiële bezorgkosten worden niet terugbetaald omdat het bedrag van de verzendkosten vast is en niet afhankelijk is van het aantal bestelde Producten.

Artikel 8 - Garanties

8.1  Juridische garanties

De Verkoper is aansprakelijk jegens zijn Klanten voor de wettelijke garantie van conformiteit vermeld in artikelen L. 217-4 en volgende van de Consumentencode, en voor de gebreken van de verkochte zaak, onder de voorwaarden uiteengezet in de artikelen. 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 

Om u eraan te herinneren:

 

Artikel L. 217-4 van de consumentenwet:  
De verkoper levert een goed conform de overeenkomst en antwoorden op de conformiteitsfouten die tijdens de levering bestaan.
    
Het reageert ook op elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer het door het contract aan hem werd opgeladen of werd uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.          
 

Artikel L. 217-5 van de consumentenwet:
  
Het onroerend goed is in overeenstemming met het contract:
  

1 ° als het geschikt is voor het gebruikelijke verwachte gebruik van een soortgelijk goed en, waar van toepassing:
 
- als het overeenkomt met de beschrijving door de verkoper en de kwaliteiten heeft die hij aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of een model;
    
- als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten in het licht van de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name bij het adverteren of etiketteren;
       

2 ° of indien het de kenmerken heeft die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn bepaald of geschikt zijn voor enig speciaal gebruik dat de koper heeft gevraagd, dat aan de verkoper is medegedeeld en dat de laatstgenoemde heeft aanvaard.
            

Artikel L. 217-12 van de consumentenwet:
 
De actie als gevolg van het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door twee jaar vanaf de levering van het goed.
 

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: 
De verkoper is gebonden aan de garantie vanwege de verborgen gebreken van de verkochte zaak, waardoor deze ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor deze is bestemd, of die het gebruik zo sterk vermindert dat de koper deze niet zou hebben verkregen, of zou een lagere prijs hebben gegeven, als hij dat had geweten. 

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
         
De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek worden ingediend
 

De informatie die op elk productblad wordt vermeld, is de informatie die aan de leverancier wordt verstrekt door de leveranciers van wie de producten of diensten worden gekocht.

 

Wanneer de klant handelt als een wettelijke garantie voor conformiteit,

-       hij heeft een termijn van twee jaar vanaf levering van het eigendom om te handelen;

-       hij kan kiezen tussen de reparatie of de vervanging van het goed, met inachtneming van de voorwaarden van de kosten voorzien door het artikel L.217-9 van de Code van het verbruik;

-       Urban Board garandeert twee (2) jaar de volgende componenten:

 

spatscherm, liftondersteuning, remsysteem

 

 

-       voor elektrische voertuigen, Urban Board garandeert drie (3) maanden de volgende componenten:

 

batterij, motor, scherm, moederbord

 

-       voor elektrische voertuigen biedt Urban Board geen garantie voor de volgende componenten:

 

wiel (volledige of binnenste buis), LED-koplamp, gashendel, remhendel, hoes, hoverboard-romp

 

 

-       voor een Gekocht Product is het vrijgesteld om het bestaan van het gebrek aan conformiteit van het goed gedurende de (24) maanden (volgens de garantie) na levering van het goed te bewijzen.

 

De wettelijke garantie van overeenstemming is van toepassing ongeacht de commerciële garantie die kan worden verleend.

 

De klant kan besluiten om de garantie van verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek toe te passen. In dit geval kan hij kiezen tussen het besluit tot verkoop of een verlaging van de verkoopprijs (artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek).

 

 

 

8.2  Retourvoorwaarden van het Product

 

In het geval van een technische storing, kan het product worden teruggestuurd naar de verkoper, verzendkosten worden niet ondersteund. Productherstel wordt binnen 45 werkdagen uitgevoerd. De klant kan ook kiezen voor de EXPRESS After Sales Service, waarvoor 59 € TTC in rekening wordt gebracht. Deze formule garandeert de reparatie en retournering van het product aan de klant binnen maximaal 10 werkdagen. 

In geval van niet-naleving, kan de Klant de Verkoper vragen:

-       repareer of vervang het Product op basis van beschikbare inventaris, 

-       ofwel om de prijs van het product aan de klant terug te betalen (tegen teruggave van het product) of een deel van de prijs van het product (als het het product houdt).

 

In geval van een verborgen gebrek, kan de klant de verkoper vragen:

-       ofwel houden het Product en de Verkoper vragen om een prijsvermindering,

-       de Verkoper om het Product te retourneren en om terugbetaling van de prijs van het Product te vragen.

Als een van deze garanties wordt uitgeoefend, kan de klant de producten na ontvangst op de volgende manier retourneren aan de verkoper:

 

De klant moet de correct beschermde producten retourneren (in de originele verpakking), vergezeld van eventuele accessoires (oplader, gebruikershandleiding, beschermend plastic, polystyreen ..).

 

De Producten mogen niet worden gebruikt in een mate die groter is dan nodig is om de aard, kenmerken en goede werking van het Product vast te stellen. Ze mogen dus niet het merkteken dragen van langdurig gebruik dat de tijd overschrijdt die nodig is voor hun montage of het testen ervan.

 

Kan niet opnieuw worden afgehaald, alle pakketten waarvoor geen enkel element het mogelijk maakt om de afzender te identificeren (naam, voornaam, adres, bestelnummer).

 

Na ontvangst van het product door de teams van de verkoper, wordt een boete van 50 euro in mindering gebracht op de terugbetaling in het geval van een defect op de aangegeven reden.

 

In elk geval ontnemen deze bepalingen de klant niet het voordeel van zijn herroepingsrecht, zoals geregeld in artikel 7 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

8.3 Commerciële garantie

 

De handelsgarantie verwijst naar elke contractuele verbintenis van een professional jegens de consument voor de terugbetaling van de aankoopprijs, de vervanging of de reparatie van de zaak, naast zijn wettelijke verplichtingen om de conformiteit te garanderen goed. 


Bepaalde producten zijn onderworpen aan een commerciële garantie van de leverancier. In dit geval wordt dit duidelijk vermeld op het productblad van het betreffende product.
 
Als er geen garantie op het productblad staat, geeft het product geen commerciële garantie.
 


In elk geval ontnemen de bepalingen van dit artikel 8 de consument niet de voordelen van zijn herroepingsrecht, zoals geregeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Audio-, video- en multimediaproducten komen mogelijk in aanmerking voor de fabrieksgarantie die wordt vermeld op het productgegevensblad. Als het product defect raakt tijdens de fabrieksgarantietermijn, kan de klant de klantenservice van de fabrikant raadplegen.

 

Met uitzondering van leveringen in Nederland, aanvaardt de verkoper geen aansprakelijkheid in het geval dat het geleverde artikel niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering.

De Verkoper gaat ermee akkoord alle zorg die in het beroep wordt gebruikt te verlenen voor de uitvoering van de aan de Klant aangeboden service. Niettemin kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet worden aanvaard in geval van vertraging of schending van zijn contractuele verplichtingen indien de vertraging of tekortkoming te wijten is aan een oorzaak buiten zijn macht: toevallige gebeurtenis of geval van overmacht zoals gedefinieerd door de toepasselijk recht.

Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging als gevolg van een stock-out bij de uitgever of de leverancier.

De verkoper zet alle middelen in die hem ter beschikking staan om de diensten te verlenen die onder deze algemene verkoopvoorwaarden vallen. De verkoper is verantwoordelijk voor enige directe en voorzienbare schade op het moment van het sluiten van het verkoopcontract tussen de verkoper en de klant.

In het kader van relaties met professionals is de Verkoper niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van zaken, verlies van gegevens of winstderving of enige andere indirecte of onvoorspelbare schade op het moment van het sluiten van de overeenkomst. verkoopcontract tussen de verkoper en de professional.

De hierboven bedoelde beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van fraude of grove nalatigheid van de verkoper, in geval van lichamelijk letsel of aansprakelijkheid als gevolg van producten met gebreken, in geval van uitzetting en in geval van niet-naleving (inclusief vanwege verborgen gebreken).

Artikel 10 - Wijziging van de dienst of de algemene verkoopvoorwaarden

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in zijn procedures en de algemene voorwaarden, waaronder deze algemene verkoopvoorwaarden. De klant is onderworpen aan de algemene voorwaarden, procedures en algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de klant een product bestelt, tenzij een wijziging van deze algemene voorwaarden of deze algemene verkoopvoorwaarden vereist is door een administratieve instantie of Overheid (in dit geval kan deze wijziging van toepassing zijn op eerdere bestellingen die de klant heeft gedaan). Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling als scheidbaar worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en effectiviteit van de overige bepalingen.

 

Artikel 11 - Afstand

 

Als de klant deze algemene voorwaarden overtreedt en de verkoper geen actie onderneemt, heeft de verkoper altijd het recht om zijn rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in alle andere situaties waarin de klant deze verkoopvoorwaarden schendt.

 

Artikel 12 - Persoonlijke gegevens

 

De verkoper implementeert de verwerking van persoonlijke gegevens. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een wettelijke basis:

 

- het legitieme belang dat de Verkoper nastreeft bij het nastreven van de volgende doeleinden:

-  prospection et animation ;

-  relatiebeheer met klanten en prospects;

-  organisatie, registratie en uitnodiging voor evenementen van de verkoper.

 

- de uitvoering van precontractuele maatregelen of het contract wanneer het een behandeling uitvoert die bedoeld is om:

-  het beheer, de opvolging van de bestanden van zijn klanten;

-  herstel.

 

- het naleven van wettelijke en reglementaire verplichtingen wanneer het een behandeling uitvoert waarvan het doel is:

-  preventie van het witwassen van geld en terrorismefinanciering en de bestrijding van corruptie;

-  billing;

-  Accounting.

 

De Verkoper bewaart de gegevens alleen voor de duur die nodig is voor de bewerkingen waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

 

In dit verband worden klantgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie plus 3 jaar voor animatie- en prospectiedoeleinden, onverminderd de bewaringsverplichtingen of verjaringstermijnen. Bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering worden de gegevens 5 jaar na het einde van de relatie met de verkoper bewaard. Op boekhoudkundig gebied worden ze 10 jaar bewaard vanaf het einde van het boekjaar. Perspectiefgegevens worden gedurende een periode van 3 jaar bewaard als er geen deelname aan of registratie bij de gebeurtenissen van de Verkoper plaatsvond.

 

De verwerkte gegevens zijn bedoeld voor personen die zijn geautoriseerd door de Verkoper en zijn serviceproviders.

 

Onder de voorwaarden bepaald door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Verordening Gegevensbescherming hebben natuurlijke personen recht op toegang tot gegevens betreffende hen, rectificatie, ondervraging, beperking, portabiliteit en wissen.

 

De personen die betrokken zijn bij de verwerkingen hebben ook het recht om op elk moment, om redenen in verband met hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een verwerking van persoonsgegevens waarvan de wettelijke basis het rechtmatige belang van de verkoper is, evenals een recht van verzet tegen commerciële prospectie.

 

Ze hebben ook het recht om algemene en specifieke richtlijnen vast te stellen die de manier bepalen waarop ze na hun overlijden de bovengenoemde rechten per e-mail willen uitoefenen op het volgende adres: [email protected] , vergezeld van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

 

De betrokken personen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

 

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de geldigheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn de Nederlandse rechtbanken alleen bevoegd.

 

In geval van betwisting wordt voorrang gegeven aan een minnelijke schikking met betrekking tot juridische stappen.

Voor dit doel wordt de Klant vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de klantenservice op het nummer vermeld in de wettelijke kennisgeving. Verkoper's adviseurs zijn beschikbaar voor klanten van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u.

De Europese Commissie heeft een platform voor geschillenbeslechting online beschikbaar gesteld op het volgende adres:http://ec.europa.eu/consumers/odr/, om klachten van Klanten te verzamelen om ze door te sturen naar de bevoegde nationale bemiddelaars.

 

 

 

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password