Lees aandachtig de verschillende modaliteiten van het gebruik van de huidige site voordat u door zijn pagina's bladert. En de login-site, u geeft onvoorwaardelijke opties. Ook in overeenstemming met artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze website www.urban-board.nl :

Website-editor : Urban Board

Telefoon :+31 70 360 7500

Email : [email protected]

Website : www.urban-board.nl

OntwikkelingUrban Board

Adres: Plaats 8A, 2513 AE Den Haag, Nederland

Website : www.urban-board.nl

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site ( www.urban-board.nl ) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz ... ) voor een beter gebruiksgemak en een aangenamere grafische weergave, raden we u aan om toevlucht te nemen voor moderne browsers zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz ...Urban Board alle beschikbare middelen in te zetten om ervoor te zorgen    betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar websites. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van informatie van en rapportage van eventuele wijzigingen aan de site die hij heeft    zou het nuttig vinden. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt en voor enige directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.Cookies : De website www.urban-board.nl misschien    heeft u gevraagd om cookies te accepteren voor statistische doeleinden en voor weergave. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt opgeslagen door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die zijn opgeslagen op    uw computer in een eenvoudig tekstbestand dat een server gebruikt om informatie te lezen en op te slaan. Delen van deze site zijn mogelijk niet functioneel zonder cookies te accepteren. Hypertekstkoppelingen : de Websites    kan links aanbieden naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet. Urban Board kan websites niet beheren in verband met haar websites. antwoordt niet op beschikbaarheid    dergelijke sites en externe bronnen, noch garandeert het dit. Het kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, waaronder informatie, producten of diensten    zij stellen voor, of elk gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker, die moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden. Gebruikers, abonnees en bezoekers van    websites kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Urban Board. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil opzetten    naar een van de websites van de Urban Board, het is zijn verantwoordelijkheid om een e-mail te verzenden die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot het opzetten van een hyperlink te formuleren. Urban Board behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

Geleverde diensten :

Alle activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden op onze website gepresenteerd www.urban-board.nl.

Urban Board streeft ernaar om de website www.urban-board.nl zo nauwkeurig mogelijk te informeren. de informatie op de site www.urban-board.nl zijn niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan. Bovendien is alle informatie vermeld op de site www.urban-board.nl zijn indicatieve gegevens, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gewijzigd.

Contractuele beperkingen van de gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site is op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een gat, fout of wat lijkt te zijn opmerkt    een storing, dank u vriendelijk om dit per e-mail te melden, op het adres [email protected], waarbij het probleem op de meest nauwkeurige manier wordt beschreven (probleem met pagina-instelling, type computer en gebruikte browser, ... ). Alle    gedownloade inhoud is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dientengevolge, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens achter elkaar    om te downloaden. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de nieuwste generatie bijgewerkte hypertextlinks Als u zich op deze website richt op andere bronnen op internet, mag u niet verantwoordelijk worden gehouden voor de Urban Board.

Intellectuele eigendom :

Alle inhoud van het heden op de www.urban-board.nl website, inclusief, zonder beperking, de afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, aanpassing, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, hiervan verschillende elementen zijn ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Urban Board . Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is krachtens de artikelen L.335-2 en het volgen van de Code of Intellectual Property. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud een rechtszaak aanspannen een juridische actie tegen u.

Verklaring aan de CNIL :

In overeenstemming met Wet 78-17 van 6 januari 1978 (zoals gewijzigd door Wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden,    deze site is het voorwerp geweest van een verklaring 25478963 met de Nationale Commissie voor informatica en vrijheden (www.cnil.fr).

Geschillen :

De huidige voorwaarden van de www.urban-board.nl website worden beheerst door de Franse wetten en eventuele betwistingen of rechtszaken die zouden kunnen voortkomen uit de interpretatie of uitvoering daarvan zal zijn van de    exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waarvan het hoofdkantoor van de onderneming afhankelijk is. De referentietaal voor de beslechting van potentiële geschillen is Frans.

Persoonlijke gegevens :

In het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt www.urban-board.nl . Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. in   Inderdaad, voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, moet u ons mogelijk bepaalde gegevens verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het   geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt voorgesteld, in de rubriek "contact". In ieder geval kunt u weigeren om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunt u met name de services van de site niet gebruiken   om informatie over ons bedrijf te vragen of om nieuwsbrieven te ontvangen. Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een eenvoudige navigatie op onze website, inclusief   : informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de services die u bezoekt, uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt   voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 op   de wettelijke bescherming van databases.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password